آخرین خبرها
خانه >> تالیفات >> سیاسی >> 57 سال اسارت

57 سال اسارت

۵٧ سال اسارت (جلد دهم)

روی-جلد-ده

۵٧سال اسارت جلد١٠ خلاصه جلد ١٠ این جلد آخرین مجلدات از این سلسله بحث های سیاسی و تاریخی و اجتماعی است که به حوادث سال ۵٧ و تا پیروزی انقلاب اسلامی اختصاص دارد. حضرت امام در نجف بودند و اعلامیه ها و نقطه نظرات سیاسی خود را برای سقوط شاه و تشکیل حکومت اسلامی به طور مرتب تهیه و صادر ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد نهم)

روی-جلد-نه

۵٧سال اسارت جلد نهم به گفته داریوش همایون معاون دبیر کل حزب رستاخیز به دستور شاه مقاله ای تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه با امضاء مستعار احمد رشیدی مطلق در ۱۷/۱۰/۵۶ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید مقاله در دفتر هویدا تهیه شد اما شاه با اضافه کردن کلمات و جملات زشت و تحریک کننده آتش به ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد هشتم)

روی-جلد-هشت

۵٧سال اسارت جلد هشتم عملکرد زشت حزب جمهوری خواه آمریکا در شنود غیر قانونی از ستاد حزب دمکرات و افشای این موضوع توسط رسانه های آمریکایی موجی از نفرت عمومی نسبت به حزب جمهوری خواه و شخص«نیکسون» به عنوان رییس جمهوری آمریکا به وجود آورد که به «واترگیت» مشهور شد. سرانجام همین مساله، نیکسون را از ریاست جمهوری آمریکا بر ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد هفتم)

روی-جلد-هفت

۵٧سال اسارت جلد هفتم مردم در فقر و بیکاری بسر می بردند بیکاری گسترده سر به جان مردم کرده بود خریدهای نظامی شاه فرصتی برای اجرای طرح های اقتصادی در کشور نمی گذاشت… شروع جنگ های مسلحانه بی عدالتی یکی از دلایل مخالفت و مبارزات مردم هر کشور است. بی عدالتی حاکم بر کشور موجب پیدایش گروهک هایی با گرایش ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد ششم)

روی-جلد-شش

  ۵٧سال اسارت جلدششم شاه به دور از مخالفت مردم ایران عموما و علماء و حوزه های علمیه بخصوص نسبت به عملکرد ضد ملی خود به تاراج ثروت های مردم می پرداخت و گوشش بدهکار هیچ حرفی نبود. شاه در سال ١٣۴۶جشن تاج گذاری منعقد کرد و میلیون ها تومان از بودجه کشور را صرف هیچ کرد در آن سال ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد پنجم)

روی-جلد-پنجم

۵٧سال اسارت جلدپنجم آمریکایی ها برای سلطه بیشتر برکشور طرح مصونیت مستشاران خود را به محمدرضا دیکته کردند. محمدرضا هم دولت را وادار کرد که آن طرح را از تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا بگذراند. وجود ٧٠ هزار مستشار نظامی آمریکایی که به ظاهر برای آموزش ساز و برگ نظامی آمریکایی به ایران آمده بودند و در حقیقت ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد چهارم)

روی-جلد-چهار

  ۵٧سال اسارت جلد چهارم جلد چهارم این مجموعه به مخالفت علما عموما و امام خمینی بخصوص با عملکرد محمدرضا اختصاص دارد. این جلد از این جهت اهمیت دارد که به ریشه های انقلاب اسلامی به صورت ریشه ای و تخصصی پرداخته شده است. امام خمینی که هم به لحاظ اسلامی و فقهی و هم به دلیل قانونی نمی توانستند ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد سوم)

روی-جلد-سه

۵٧ سال اسارت (جلد سوم)   جلد سوم پس از عزل رضاخان وبقدرت رسیدن محمدرضا روزنامه ها به افشاگری در مورد دیکتاتوری های رضاخان می پرداحتند. سخن ران ها هم آرام نبودند. محمدرضا که خود یک دیکتاتور تمام عیار و دیکتاتورزاده بود از این وضع ناراحت بود اما حامیان داخلی و خارجی وی موافق نبودند که آن روز ها محمدرضا ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد دوم)

روی-جلد-دو

۵٧ سال اسارت (جلد دوم)     جلد دوم این مجموعه به حوادث کشور در سال های اشغال و مشکلات پدید آمده می پردازد. اینکه در آن شرایط که استعمارگران فصد برچیدن حکومت دودمان پهلوی را داشتند محمدعلی فروغی به کمک آنها شتافت و پیشنهاد کرد محمدرضا را به پادشاهی ایران بپذیرند. دولت های استعماری آمریکا و انگلیس و روسیه ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد اول)

روی-جلد-یک

۵٧ سال اسارت (جلد اول)   نویسنده پس از مطالعه مجموعه اسناد و مدارک و بررسی کتاب های فراوانی که دولتیان و درباریان پهلوی درباره عملکرد پهلوی ها در مدت سلطه ۵٧ساله بر کشور نوشته اند بسیاری از زوایای تاریخ معاصررا روشن می کند و به بسیاری از سوال ها پاسخ داده می شود. جلد اول شامل اخبار و اتفاقات دوران ... ادامه مطلب »