آخرین خبرها
خانه >> بایگانی برچسب ها : کلیات اشعار شهد شعر (برگ 20)

بایگانی برچسب ها : کلیات اشعار شهد شعر

تو وارث ولایت و فرزند حیدری

ای جان فدای مهر و وفای تو یا حسین ما را کجاست برگ و نوای تو یا حسین کــرد افتخــار بـر تـو خدای تو یا حسین سر چیست تا کنیم فدای تو یا حسین کسری و قیصرند گدای تو یا حسین   رحـم خـدای تـوست رضـای تـو یا حسین ماییم و روز حشر و ولای تو یا حسین تو مفخر نبوت ... ادامه مطلب »

فخر کعبه

جلوه برق امید شمع فلک برفروخت فـروغ غفـران خـرید نقمت کفران فروخت خلعت عزت فلک کرد به جسم زمین   جامه زربفت مهر به قامت صبح دوخت رایت حــق شد پدید، پرچم باطل بسوخت ستاره و ماه و مهر شدند امشب قرین   سپاه شادی نگر رسیده از هر طرف به عـرصه آسمــان ستـارگان صف به صف فرشتگان از حرا ... ادامه مطلب »

سقای وفا و شوق

سقای وفا و شوق عباس سرگشته روی دوست تا حشر با عشق و ادب گرفت باره از بیشه بوتراب آن شیر آمد به فرات با دو صد شور افتاد به آب چشم آن ماه پر کرد ز ذوق و شوق آن مشک یک مشت ز آب، با دو صد درد از روی عتاب گفت با آب آخر نه تو مهر ... ادامه مطلب »

علمدار

امشب سری از عشق سقا مست دارم امشب ندارم جز سر دیدار دلدار در دیده و دل نیست جز روی نکویش بالا بلند سرونازش کن تماشا دنیا بود سیراب چون سقّاست عبّاس یک چشمه نبود بیش آب زندگانی دشمن هراسان شد ز عبّاس علمدار باشد دو چشم چشمه هستی به دستش صد حرف در دل دارد اما اوست خاموش جانا ... ادامه مطلب »

کانون عاطفه

از جور روزگار زنی پیر و بینوا دست قضا نهال پدر را بریده بود کار زمانه ظلم و جفا و ستمگری‌ست بیچاره بود مادر و هم گشت بی‌پناه باد شتا وزید و زمستان خبر نمود پیری غمین به کلبه بی‌برگ و زاد و قوت بارید ظالمانه بسی برف و هم تگرگ از هر طرف برودت و سرما به خانه رفت ... ادامه مطلب »

پیوند کلیه

خواندم به روزنامۀ دیروز یک خبر سربازی اوفتاد و بشد غرق خون و خاک جراح چون که دید جراحات او، بگفت الحال لازم است ز بهر نجات او شد باخبر ز زخم پسر نیز مادرش گفتا دریغ نیست که جان را فدا کند آماده گشت تا که دهد کلیه‌ای ز خویش دکتر شکافت پهلوی آن زال قهرمان آنی که گشت ... ادامه مطلب »

باید ز جای برخاست

باید ز جای برخاست با اتکا به خالق لم یولد قدیر با همتی بلند با همتی که هست ره‌آورد اعتقاد بر قدرت خدای توانای لایزال با اتکا به خویش باید ز جای برخاست فریاد دار قامت جبر ستمگران باید دوتا کنیم در هر کنار و گوشه‌ای از مرز و بوم خویش طوفان خشم را با منتهای قدرت و همت به‌پا ... ادامه مطلب »

خواب و بیداری

خواب دیدم، ولی نبودم خواب همه سرشار از می و مستی تشنگی دور گشته از تن و جان معرفت بارد از زبان و نگاه مهربانی چکد ز چشم و زبان همه شیرین زبان و خوش‌گفتار چشم‌ها پر ز معرفت هم دل همه مستند از محبت هم نیست دیگر به هیچ دل کینه بر زبان‌ها دعا به هم جاری با تبسم ... ادامه مطلب »

جنگ دایم

کنون وقت جنگ است، هان، گوش کن فلق تیره‌رنگ و شفق خون‌فشان مسلط شده خصم بر هر کران به هر جا مسلط شد این دیوخو ندارد به دل از تو جز خشم و کین چکد خون ز چنگال دشمن هنوز تو را ناتوان خواهد و دردمند پسندد چو یابی به او احتیاج بدین‌حیله و فن به آهستگی نگوید به تو ... ادامه مطلب »

دست جهود

می‌خواهد او که از من و تو گیرد انتقام روز و شبش به توطئه بگذشت و دشمنی می‌خواست تا که بشکند این نظم و انقلاب کارتر توان و جرأتِ این کار را نداشت از آستینِ عفلقیان، گشت آشکار آتش بیار معرکه شد رهبرِ عراق هشیاری تو، توطئه دشمنان شکست کاخِ‌سیاه رفت پی فتنه‌ای دگر چون دشمن‌است دوست نگردد، مخور فریب ... ادامه مطلب »