آخرین خبرها
خانه >> بایگانی برچسب ها : ٥٧ سال اسارت

بایگانی برچسب ها : ٥٧ سال اسارت

۵٧ سال اسارت (جلد سوم)

روی-جلد-سه

۵٧ سال اسارت (جلد سوم)   جلد سوم پس از عزل رضاخان وبقدرت رسیدن محمدرضا روزنامه ها به افشاگری در مورد دیکتاتوری های رضاخان می پرداحتند. سخن ران ها هم آرام نبودند. محمدرضا که خود یک دیکتاتور تمام عیار و دیکتاتورزاده بود از این وضع ناراحت بود اما حامیان داخلی و خارجی وی موافق نبودند که آن روز ها محمدرضا ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد دوم)

روی-جلد-دو

۵٧ سال اسارت (جلد دوم)     جلد دوم این مجموعه به حوادث کشور در سال های اشغال و مشکلات پدید آمده می پردازد. اینکه در آن شرایط که استعمارگران فصد برچیدن حکومت دودمان پهلوی را داشتند محمدعلی فروغی به کمک آنها شتافت و پیشنهاد کرد محمدرضا را به پادشاهی ایران بپذیرند. دولت های استعماری آمریکا و انگلیس و روسیه ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد اول)

روی-جلد-یک

۵٧ سال اسارت (جلد اول)   نویسنده پس از مطالعه مجموعه اسناد و مدارک و بررسی کتاب های فراوانی که دولتیان و درباریان پهلوی درباره عملکرد پهلوی ها در مدت سلطه ۵٧ساله بر کشور نوشته اند بسیاری از زوایای تاریخ معاصررا روشن می کند و به بسیاری از سوال ها پاسخ داده می شود. جلد اول شامل اخبار و اتفاقات دوران ... ادامه مطلب »