آخرین خبرها
خانه >> بایگانی برچسب ها : شهد شعر علی محمد بشارتی

بایگانی برچسب ها : شهد شعر علی محمد بشارتی

ناوک مرد افکن

گرفتم از دو لب نوش او چو بوسه به خواب چو مست و عربده‌کش دیدم آن سیه چشمش گهی به غمزه کند قصد قتل مشتاقان هزار فتنه چو نخجیر خسته بر درگاه که را رسد که رهد زان جمال و جان ندهد رمیده آهوی چشمانش تا کُشد عشّاق سرشته از ازل آن شوخ از می بی‌غش تپیده در قفس سینه‌ها ... ادامه مطلب »