آخرین خبرها
خانه >> تالیفات >> سیاسی

سیاسی

همگام با انقلاب اسلامی جلد دوم

همگام با انقلاب اسلامی جلد دوم

        همگام با انقلاب اسلامی جلد دوم در شروع جنگ که دسترسی به اسناد دشوار بود، همه ی مقامات کشورمان و در راس همه، حضرت امام خمینی (ره) اعتقاد داشتند که صدام بدون جلب نظر آمریکا امکان حمله به ایران را نداشت. بعد ها و به خصوص در روزهایی که آتش جنگ شعله ور و گسترده بود، ... ادامه مطلب »

همگام با انقلاب اسلامی

همگام با انقلاب اسلامی01

وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پیروزی آن را هیچکدام از سرویس های اطلاعاتی و غربی و شرقی پیش بینی نکردند. ایران که مرکز مهم جاسوس های شرق و  غرب بود و همگی به شکلی به شاه سرویس می دادند، به رغم اختلاف دیدگاه و منافع متفاوت ترجیح همگی بقای شاه بود. بنابر این تلاش همه در یک جهت متمرکز ... ادامه مطلب »

عبور از شط شب

Aboor Az Shate

                      نقل، نگارش و تدوین خاطرات و مشاهدات انسان های آزاده و برانگیخته ای که یاری گر رهبری و نهضت بوده اند، می تواند روشنگر نکته ها، و ناگفته ها و شناسایی تلاش و همت آنان باشد و فراتر از آن؛ در بازشناسی و پژوهش تاریخ انقلاب اسلامی به کار ... ادامه مطلب »

از انقلاب مشروطه تا کودتای رضاخان (جلد دو)

انقلاب مشروطه-روی-جلد-2

از انقلاب مشروطه تا کودتای رضا خان جلد دوم جلد دوم این کتاب به بررسی آثار فتوای میرزای شیرازی می پردازد. اینکه آن فتوا تا حد زیادی موجب بیداری مردم ایران شد. طولی نکشید که مردم از مظفر الدین شاه درخواست «عدالتخانه»کردند. این در خواست گسترده شد و خلاصه آنکه به انقلاب مشروطه انجامید… اما استعمارگران بر امواج انقلاب نشستند ... ادامه مطلب »

از انقلاب مشروطه تا کودتای رضاخان (جلد یک)

انقلاب مشروطه-روی-جلد-1

از انقلاب مشروطه تا کودتای رضا خان جلد اول فتوای مرحوم میرزای شیرازی در موضوع تحریم تنباکو در سال ١٢٧٠شمسی یکی از حوادث بسیار مهم تاریخ سیاسی دو قرن اخیر کشور است. در آن سال ها، که دیکتاتوری های ناصر الدین شاه امان را از مردم گرفته بود. شاه خود سر قاجار طی قراردادی استعماری، کنترل بر کشت تنباکو و ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد دهم)

روی-جلد-ده

۵٧سال اسارت جلد١٠ خلاصه جلد ١٠ این جلد آخرین مجلدات از این سلسله بحث های سیاسی و تاریخی و اجتماعی است که به حوادث سال ۵٧ و تا پیروزی انقلاب اسلامی اختصاص دارد. حضرت امام در نجف بودند و اعلامیه ها و نقطه نظرات سیاسی خود را برای سقوط شاه و تشکیل حکومت اسلامی به طور مرتب تهیه و صادر ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد نهم)

روی-جلد-نه

۵٧سال اسارت جلد نهم به گفته داریوش همایون معاون دبیر کل حزب رستاخیز به دستور شاه مقاله ای تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه با امضاء مستعار احمد رشیدی مطلق در ۱۷/۱۰/۵۶ در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید مقاله در دفتر هویدا تهیه شد اما شاه با اضافه کردن کلمات و جملات زشت و تحریک کننده آتش به ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد هشتم)

روی-جلد-هشت

۵٧سال اسارت جلد هشتم عملکرد زشت حزب جمهوری خواه آمریکا در شنود غیر قانونی از ستاد حزب دمکرات و افشای این موضوع توسط رسانه های آمریکایی موجی از نفرت عمومی نسبت به حزب جمهوری خواه و شخص«نیکسون» به عنوان رییس جمهوری آمریکا به وجود آورد که به «واترگیت» مشهور شد. سرانجام همین مساله، نیکسون را از ریاست جمهوری آمریکا بر ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد هفتم)

روی-جلد-هفت

۵٧سال اسارت جلد هفتم مردم در فقر و بیکاری بسر می بردند بیکاری گسترده سر به جان مردم کرده بود خریدهای نظامی شاه فرصتی برای اجرای طرح های اقتصادی در کشور نمی گذاشت… شروع جنگ های مسلحانه بی عدالتی یکی از دلایل مخالفت و مبارزات مردم هر کشور است. بی عدالتی حاکم بر کشور موجب پیدایش گروهک هایی با گرایش ... ادامه مطلب »

۵٧ سال اسارت (جلد ششم)

روی-جلد-شش

  ۵٧سال اسارت جلدششم شاه به دور از مخالفت مردم ایران عموما و علماء و حوزه های علمیه بخصوص نسبت به عملکرد ضد ملی خود به تاراج ثروت های مردم می پرداخت و گوشش بدهکار هیچ حرفی نبود. شاه در سال ١٣۴۶جشن تاج گذاری منعقد کرد و میلیون ها تومان از بودجه کشور را صرف هیچ کرد در آن سال ... ادامه مطلب »