آخرین خبرها
خانه >> شهد شعر >> دست جهود

دست جهود

می‌خواهد او که از من و تو گیرد انتقام
روز و شبش به توطئه بگذشت و دشمنی
می‌خواست تا که بشکند این نظم و انقلاب
کارتر توان و جرأتِ این کار را نداشت
از آستینِ عفلقیان، گشت آشکار
آتش بیار معرکه شد رهبرِ عراق
هشیاری تو، توطئه دشمنان شکست
کاخِ‌سیاه رفت پی فتنه‌ای دگر
چون دشمن‌است دوست نگردد، مخور فریب
خود محوری و نخوت و کبر است کارِ او
راضی نمی‌شود ز تو تا آن‌که نگذری
برخیز ای سُترکِ ستم‌سوزِ جبهه‌ها
بالله مجال یابد اگر
بوشِ کینه‌توز
یک نکتــه گـویمـت ز امــامِ عـزیـزِ تــو
دشمـن شکست خـورده اگر نیست ناامید
  آن خصمِ کینه‌توزِ جهان‌خوارِ بد مرام
نیرنگ و جنگ و غایله بودش به سر مدام
تا از امام و مردم و دین گیرد انتقام
چون می‌شناخت رابطه مردم و امام
دستِ جهود و کارترِ خو‌ن‌خوار، صبح و شام
صداّمِ تیره بخت، بیفتاد خود به دام
گشتی تو پیشِ‌مردمِ آزاده نیکنام
شیطان ز در برفت اگر،‌آید او ز بام
چون کینه از تو دارد و از دین و از نظام
ظلم و فساد و خُدعه به کارت کند مدام
از دین و راه و میهن و ناموس و فکر و نام
برخیز تا که دشمنت از کف دهد زمام
نی بر خواص رحم نماید نه بر عوام
ایـن نکتــه هست بهــر وطـن بهترین پیام
هُشیار باش روز و شب ای دوست، والسلام

۲/۶/۸۱

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>